вторник, 6 септември 2016 г.

Есенен синчец (Scilla autumnalis)

Есенен синчец (Scilla autumnalis)
Есенен синчец (Scilla autumnalis) на Бунарджика. Може би са дошли отдавна с пръстта, която е докарана тук, за да се засади растителност. Това е станало преди 100 години. А може би това е било естествено място на разпространение.

неделя, 14 август 2016 г.

Обикновен дрян (Cornus mas)

Обикновен дрян (Cornus mas)
Наименование на български: Обикновен дрян;
Наименование на латински: Cornus mas;
Наименование на английски: Cornelian cherry, European cornel, Cornelian cherry dogwood;
Вид: Листопаден храст или ниско дърво със здрава дървесина;
Разпространение: широко разпространено; на надморска височина до 1500;
Описание: рано цъфтящ храст с дребни жълти цветчета с 4 венчелистчета, зелени овални листа с жилки и червени продълговати ядливи плодове с костилка в средтата;
Период на цъфтеж: февруари-март;
Използване: Плодовете се използват за ядене, консервиране и в медицината. Растението е култивирано. Използва се и като декоративен храст.
Снимка: Червената стена, Родопи, Август, 2016г;

неделя, 24 юли 2016 г.

Фривалдскиева гимнадения (Gymnadenia frivaldii)

Фривалдскиева гимнадения (Gymnadenia frivaldi)
Наименование на български: Фривалдскиева гимнадения;
Наименование на латински: Gymnadenia frivaldii;
Наименование на английски: ---;
Вид: Многогодишно растение с грудки;
Разпространение: слънчеви влажни планински поляни и ливади, също и покрай блата; на надморска височина 1000-2300;
Описание: ниско растение с  гъсто разположени бели цветчета;
Период на цъфтеж: юни - август;
Внимание: Тази орхидея не присъства в червената книга на България. В световния списък е с нисък статут Слабо засегнати (LC) – Least Concern, но е списъка на защитени от международно споразумение CITES.
Растението се среща естествено само на Балканския полуостров (Гърция и България);
Снимка: Алеко, Витоша, Юли, 2010г;

четвъртък, 21 юли 2016 г.

Петниста тинтява (Gentiana punctata)

Наименование на български: Петниста, точкова тинтява
Наименование на латински: Gentiana punctata
Наименование на английски: Spotted Gentian
Вид: Многогодишно растение, което развива коренище
Разпространение: слънчево; на планински поляни, на богати, но не влажни почви; на надморска височина между 1800 и 2700 метра ;
Описание: цветовете са жълти, осеяни с дребни точици, от вътрешната страна на цвета (цвят на петниста тинтява); растението е високо до 50 см
Размножаване; чрез коренища и семена
Период на цъфтеж :  юни - август
Внимание: Растението е защитено със статус Застрашен (ЕN)
Снимка: Витоша, под Резньовете, юли, 2007г


понеделник, 11 юли 2016 г.

Двуцветна теменуга (Viola biflora)

Двуцветна теменуга (Viola biflora)
Наименование на български: Двуцветна теменуга;
Наименование на латински: Viola biflora;
Наименование на английски: Two flower Violet;
Вид: Многогодишно растение, размножава се чрез семена и коренище, самоопрашващо;
Разпространение: сенчесто, полусянка, на планински ливади, в скални процепи или края на гора, влажна почва; над 1700м, в Рила, Пирин и Западни Родопи;
Описание: изправено жълти цветове, високо до 20 см;
Период на цъфтеж: юни - септември;
Снимка: Рила, Трещеник, юли, 2006г;

събота, 2 юли 2016 г.

Алпийски млечник (Cicerbita alpina)

Алпийски млечник (Cicerbita alpina)
Наименование на български: Алпийски млечник;
Наименование на латински: Cicerbita alpina;
Наименование на английски: Alpine Blue-sow-thistle; Mountain Sow Thistle;
Вид: Многогодишно растение, размножава се чрез семена;
Разпространение: слънчево, полусянка; скални и влажни тераси, на надморска височина 1000 - 1800;
Описание: изправено стъбло без разклонения, което изпуска мляко при късане; силно назъбени триъгълни листа, лилави цветове, приличащи на глухарче;  растението е високо 50-120 см;
Период на цъфтеж: юли - октомври;
Снимка: Алеко, Витоша, Юли, 2006г;

неделя, 12 юни 2016 г.

Синя тойна (Trachomitum venetum)


Синя тойна (Trachomitum venetum)
Наименование на български: Синя тойна;
Наименование на латински: Trachomitum venetum;
Наименование на английски: ---;
Вид: Многогодишно растение, с коренище, размножава се от семена;
Разпространение: черноморско крайбрежие - крайбрежни пясъци и скали, песъчливи места;
Описание: височина около 60 см; розови, до сини цветчета в грозд;
Период на цъфтеж: юни - септември;
Внимание: Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие със статус EN / Застрашени;
Снимка: Поморие, юни 2016;

сряда, 8 юни 2016 г.

Бърдуче, Жълта водна роза (Nuphar lutea)

Бърдуче, Жълта водна роза (Nuphar lutea)
Наименование на български: Бърдуче, Жълта водна роза;
Наименование на латински: Nuphar lutea;
Наименование на английски: Yellow Water-lily, Brandy-Bottle;
Вид: Водно растение;
Разпространение: плитки води и влажни зони; расте във вода до 5 метра дълбочина;
Описание: корените са в седимента, а листата са плаващи на повърхността на водата; жълти цветове; след прецъфтяване семенника изглежда като бутилка;
Период на цъфтеж: юни - септември;
Внимание: Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие със статус EN / Застрашени;
Снимка: Шабленско езеро, юни 2016;

вторник, 31 май 2016 г.

Волски език (Asplenium scolopendrium)

Волски език (Asplenium scolopendrium)
Наименование на български: Волски език;
Наименование на латински: Asplenium scolopendrium;
Наименование на английски: hart's-tongue, hart's-tongue fern;
Вид: Многогодишно папратово растение;
Разпространение: влажни, сенчести, скалисти места, главно в широколистни гори, до 1400м;
Описание: сравнително едри листа, дълги, кожести, голи;
Растението е култивирано и се използва като декоративно и като стайно.
Медицинско рстение;
Снимка: Родопи, Червената стена, май, 2016г;

понеделник, 23 май 2016 г.

неделя, 22 май 2016 г.

Двурога пчелица (Ophrys cornuta) в Родопите

Двурога пчелица (Ophrys cornuta)
Вижте основната статия за Двурога пчелица (Ophrys cornuta) 
Снимка: Родопи, резерват Червената стена, над Аязмото, май 2016
На снимката се вижда малка пчела/оса, която съвсем прилича на цвят.