понеделник, 25 ноември 2013 г.

Обикновена сърнела (Macrolepiota presera Sing.)

Име:
Обикновена сърнела (Macrolepiota presera Sing.)

Обикновена сърнела, Macrolepiota presera Sing.
Описание:
Гугла: Млада - яйцевидна, по-късно - конусовидна, стара - плоска, в средата с гърбица, 10-30 см; кожичката при младите гъби е еднообразно светлокафява, при нарастване се напуква на едри, стърчащи люспи, между които се вижда влакнесто месо, само в средата не се напуква и остава кафява
Пластинки: Свободни, ъглести, издути, широки 10-19 мм, белезникави, с възрастта слабо червенеещи или с червеникав отенък
Споров прах: Бял
Пънче: Цилиндрично, в основата луковично заоблено, 15X30 - 2-4 см (в луковицата), младото е кафяво, с нарастването кожицата се разпуква на неправилни ивици, между които се вижда бяло месо; пръстен подвижен, бял отгоре и кафеникъв отдолу, разположен в горната третина на пънчето
Месо: Меко, нежно, старото - жилаво, в пънчето влакнесто, дървенисто, белезникаво, при нараняване не променя цвета си, с приятна миризма и вкус на орех
Месторастение
В гори, на светли места и поляни, от юни до октомври
Значение
Вкусна ядлива гъба, която може да се приготвя по различни начини, подходяща за консервиране и сушене
Снимка: Над Дебръщица, октомври 2011г.

събота, 9 ноември 2013 г.

Обикновена челядинка, Джунджулка, Гвоздейка (Marasmius oreades)

Обикновена челядинка, Джунджулка, Гвоздейка (Marasmius oreades Fr.)
Име:
Обикновена челядинка, Джунджулка, Гвоздейка (Marasmius oreades Fr.)
Описание:
Гугла: Тъпо конична, после широко дъговидна, с тъпа гърбица, по края слабо набраздена и назъбена, 2-5 см; във влажно състояние червеникаво-охрена, суха - много по-светла, бледоохрена, еластично-месеста
Пластинки: Възредки, доста дебели, широки, често в основата жилкувани, към пънчето заоблени, свободни, редуващи се с по-къси, в средата най-широки
Споров прах: Бял
Пънче: Цилиндрично, плътно, жилаво, по-бледо от гуглата, 4-7Х0.3-0.4 см, младо - фино бяло наплъстено, по-късно голо
Месо: Бяло тънко с приятна миризма и вкус; сухите плодни тела след дъжд оживяват и продължават развитието си
Месторастение: По пасища и ливади, край пътища, по-рядко в окрайнини на гори, често в самодивски кръгове; от април до октомври, много разпространена
Значение: Добра ядлива гъба, подходяща за супи
Снимка: Над Дебръщица, октомври, 2005г.