петък, 25 април 2014 г.

Източна, гръцка ведрица (Fritillaria orientalis)

Източна, гръцка ведрица (Fritillaria orientalis)
Наименование на български: Източна, гръцка ведрица;
Наименование на латински: Fritillaria orientalis;
Наименование на английски: Fritillaria;
Вид: Многогодишно растение с луковици;
Разпространение: Балкански ендемит;
Описание: Ниско цвете, зелен цвят камбанка с тъмно - червено, единичен на стъбло;
Период на цъфтеж: април - май ;
В градината: Има различни култивирани форми, като империалис, шахматна ведрица, както и форма, която прилича на този вид ведрица.
Снимка: Родопи, над Дебръщица, април, 2008г.

сряда, 23 април 2014 г.

сряда, 2 април 2014 г.

Петльови гащи (Corydalis bulbosa s. cava)

Наименование на български: Петльови гащи, Лесичина, Орлови гащи, Коридалис ;
Петльови гащи (Corydalis bulbosa s. cava)
Наименование на латински: Corydalis bulbosa s. cava;
Наименование на английски: Corydalis;
Вид: многогодишно ниско растение;
Наименование: гръцката дума korydalís, което означава качулата чучулига
Разпространение: на малко по-влажни места;
Описание: зелени листа, нарязани листа; бледо-жълти до бледо-розови цветове на грозд;
Размножаване: чрез семена и грудки;
Период на цъфтеж: февруари-април;
Приложение: Медицинско растение, виж статия от ботаника
В градината: Има култивирани много видове, които виреят най-добре на сенчесто и влажно място в градините
Може да се пренесе диво растение в градината, но се размножава и разпространява от самосебе си много бавно;

Снимка: над Дебръщица, март, 2013г.