петък, 29 август 2014 г.

Едногодишно безсмъртниче (Xeranthemum annuum)

Едногодишно безсмъртниче (Xeranthemum annuum)
Наименование на български: Едногодишно безсмъртниче;
Наименование на латински: Xeranthemum annuum;
Наименование на английски: immortelle;
Вид: Едногодишно, тревисто растение;
Разпространение:  на сухи тревисти места до 1000 метра надморска височина;
Описание: светло лилави цветове и сиви зелени части;
Използване: При изсушаване цветовете се запазват, изглеждат точно като цветовете върху неоткъснати растения, за това е подходящо за декорация като сухо цвете;
Период на цъфтеж: юни-септември;
Снимка: Родопи, над Козарско, юли, 2014г.

сряда, 27 август 2014 г.

Дъбравен спореж (Senecio nemorensis)

Дъбравен спореж (Senecio nemorensis)
Наименование на български: Дъбравен спореж;
Наименование на латински: Senecio nemorensis;
Наименование на английски: Ragwort;
Вид: Многогодишно, тревисто растение с коренище;
Разпространение:  В иглолистни и смесени гори, гъсталаци покрай бреговете на реките; в смесени тревни поляни, алпийски ливади; на 1500 - 2800 метра надморска височина;
Описание: разклонено съцветие от жълти цветчета от семейство сложноцветни;
Период на цъфтеж: юни-септември;
Снимка: Витоша, Голи връх, август 2007г.

четвъртък, 14 август 2014 г.

Панчичев спореж (Senecio pancicii)

Панчичев спореж (Senecio pancicii)
Наименование на български: Панчичев спореж
Наименование на латински: Senecio pancicii
Наименование на английски: -
Вид: Многогодишно тревисто растение
Разпространение мочурливи или влажни високопланински ливади
Описание: тъмно-червени преди да се разцъфтят, оранжеви след като се отворят; по няколко на стъбло; височина на растението 20-60 см
Период на цъфтеж: юни - септември
Внимание: Балкански ендемит
Снимка: Витоша, Голи връх, септември, 2006г.

вторник, 5 август 2014 г.

Кръглолистно ленивче (Lysimachia nummularia)

Кръглолистно ленивче (Lysimachia nummularia)
Наименование на български: Кръглолистно ленивче
Наименование на латински: Lysimachia nummularia
Наименование на английски: Creeping Jenny, Moneywort
Вид: многогодишно растение
Разпространение: слънчево, полусянка, сянка; влажно, не понася засушаване
Описание: ярко жълти, цвета е 2-3 см; височина 15-30 см
Размножаване: чрез семена и разделяне на коренището
Период на цъфтеж: от юни до септември
Произход: Произхожда от Европа.
Внимание: Може да причини алергия
Снимка: Витоша, Селимица, август, 2006г.