неделя, 6 август 2017 г.

Витошки еделвайс (Antennaria dioica)

Витошки еделвайс (Antennaria dioica)
Информация за Витошки еделвайс (Antennaria dioica).
Растение Витошки еделвайс мъжки съцветия.
Снимката е от същото място и в същия ден, както и растението с женското съцветие.

сряда, 5 юли 2017 г.

Пролетната тинтява (Gentiana verna)

Пролетната тинтява (Gentiana verna)
Наименование на български: Пролетната тинтява, Синьо планинско цвете;
Наименование на латински: Gentiana verna;
Наименование на английски: Spring gentiana;
Вид: Листопаден Многогодишно тревисто растение;
Разпространение: на надморска височина от 1500 до 2600, открити слънчеви ливадни каменисти места;
Описание: най-рано цъфтяща от тинтявите, много дребно растение с височина 3-5 см, с дребни сини цветчета с 5 венчелистчета;
Период на цъфтеж: май - юли;
Символика: Участва в логото на факултета по ботаника на Тринити колежа в Ирландия;
Символ на графство Дърам, Англия;
Има много суеверия за нея, че не трябва да се бере и носи смърт, ако човек я откъсне;
Разпространение: Централна и Югоизточна Европа, ниски планински вериги като Юра (планина в Швейцария и Франция) и Балканите; северна Англия, западна Ирландия;
Произход на името: На името на сръбски войник, загинал за свободата през първата световна война;
Снимка: По пътя за Мусала, Рила, Юли, 2017г;

събота, 1 юли 2017 г.

Клинолистна иглика, Mалка иглика (Primula minima)

Клинолистна иглика (Primula minima)
Наименование на български: Клинолистна иглика, Mалка иглика;
Наименование на латински: Primula minima;
Наименование на английски: ---;
Вид: Многогодишно, тревисто растение с презимуващо коренище;
Разпространение: на открито, на места, където се задържат преспи през пролетта, на сипеи, в скални пукнатини, на 1200-3000 метра надморска височина; на кисели почви;
Описание: листата са с клиновидна форма, малки 5-30мм, блестящо зелени, кожести, силно назъбени, остри със завити нагоре в края, почти слети на къса дръжка;
цветовете са ярко розови, с бяло петно в средата, понякога бели, с диаметър 1,5-3см, венчелистчета дълбоко врязани, почти V-образно, единични или по по двойки на къси стъбла - до 4 см височина;
Период на цъфтеж: юни-август;
Снимка: Ледено езеро, Рила, юли 2017г.

събота, 29 април 2017 г.

Бяла чобанка (Petasites albus)

Бяла чобанка (Petasites albus)
Наименование на български: Бяла чобанка;
Наименование на латински: Petasites albus;
Наименование на английски: White butterbur;
Вид: Многогодишно растение, с коренище;
Разпространение: влажна глинеста почва, по протежение на реките, но по-скоро на склона към тях, а не в самото легло на реката, в гориста местност;
Описание: листа, покрити с мъх, бели цветове в сложно съцветие, растенията са двудомни; Цветовете се появяват преди листата;
Описанието за двудомност на вида не е ясно казано в книгите, но аз смятам, че по-скоро е вярно.
Период на цъфтеж: март - юни;
Снимка: Рила, над град Бели Искър по реката, април 2008;

събота, 4 март 2017 г.

Розови Петльови гащи (Corydalis bulbosa s. cava)

Петльови гащи (Corydalis bulbosa s. cava)
Информация за Петльови гащи (Corydalis bulbosa s. cava).
Въпреки, че бялата версия е най-често срещана розовата разновидност също се среща често.
Растението лесно се пренася в домашната градина.
Снимката е от двора на съседката.

вторник, 6 септември 2016 г.

Есенен синчец (Scilla autumnalis)

Есенен синчец (Scilla autumnalis)
Есенен синчец (Scilla autumnalis) на Бунарджика. Може би са дошли отдавна с пръстта, която е докарана тук, за да се засади растителност. Това е станало преди 100 години. А може би това е било естествено място на разпространение.

неделя, 14 август 2016 г.

Обикновен дрян (Cornus mas)

Обикновен дрян (Cornus mas)
Наименование на български: Обикновен дрян;
Наименование на латински: Cornus mas;
Наименование на английски: Cornelian cherry, European cornel, Cornelian cherry dogwood;
Вид: Листопаден храст или ниско дърво със здрава дървесина;
Разпространение: широко разпространено; на надморска височина до 1500;
Описание: рано цъфтящ храст с дребни жълти цветчета с 4 венчелистчета, зелени овални листа с жилки и червени продълговати ядливи плодове с костилка в средтата;
Период на цъфтеж: февруари-март;
Използване: Плодовете се използват за ядене, консервиране и в медицината. Растението е култивирано. Използва се и като декоративен храст.
Снимка: Червената стена, Родопи, Август, 2016г;

неделя, 24 юли 2016 г.

Фривалдскиева гимнадения (Gymnadenia frivaldii)

Фривалдскиева гимнадения (Gymnadenia frivaldi)
Наименование на български: Фривалдскиева гимнадения;
Наименование на латински: Gymnadenia frivaldii;
Наименование на английски: ---;
Вид: Многогодишно растение с грудки;
Разпространение: слънчеви влажни планински поляни и ливади, също и покрай блата; на надморска височина 1000-2300;
Описание: ниско растение с  гъсто разположени бели цветчета;
Период на цъфтеж: юни - август;
Внимание: Тази орхидея не присъства в червената книга на България. В световния списък е с нисък статут Слабо засегнати (LC) – Least Concern, но е списъка на защитени от международно споразумение CITES.
Растението се среща естествено само на Балканския полуостров (Гърция и България);
Снимка: Алеко, Витоша, Юли, 2010г;

четвъртък, 21 юли 2016 г.

Петниста тинтява (Gentiana punctata)

Наименование на български: Петниста, точкова тинтява
Наименование на латински: Gentiana punctata
Наименование на английски: Spotted Gentian
Вид: Многогодишно растение, което развива коренище
Разпространение: слънчево; на планински поляни, на богати, но не влажни почви; на надморска височина между 1800 и 2700 метра ;
Описание: цветовете са жълти, осеяни с дребни точици, от вътрешната страна на цвета (цвят на петниста тинтява); растението е високо до 50 см
Размножаване; чрез коренища и семена
Период на цъфтеж :  юни - август
Внимание: Растението е защитено със статус Застрашен (ЕN)
Снимка: Витоша, под Резньовете, юли, 2007г