събота, 25 май 2019 г.

Урумов лопен (Verbascum urumoffii)

Урумов лопен (Verbascum urumoffii) 
Наименование на български: Урумов лопен, Анасонов лопен;
Наименование на латински: Verbascum urumoffii;
Наименование на английски: ---;
Размножаване: със семена;
Разпространение: сухи поляни; бедни почви, предимно на варовикови; на надморска височина 600 - 1000м;
Описание: Листа, събрани при основата в розетка, разперени; и последователни, разположени малки листа по стъблото; жълти цветове с 5 венчелистчета на сравнително разклонено за лопените съцветие метличина;
Период на цъфтеж: май - август;
Защитен вид: Природозащитен статут застрашен (EN).
Снимка: Голо бърдо, май, 2019г.

петък, 24 май 2019 г.

Райхенбахова перуника (Iris reichenbachii)

Райхенбахова перуника (Iris reichenbachii) 
Наименование на български: Райхенбахова перуника, Балканска перуника;
Наименование на латински: Iris reichenbachii;
Наименование на английски: bearded iris;
Вид: Многогодишно растение с удебелени корени;
Разпространение: сухи слънчеви места; на надморска височина до 2200м, предимно на варовикови почви;
Описание: височина около 25-35 см, плоски заострени листа с налеп; сравнително големи цветове по 1-2 на една дръжка; възможни са жълти и виолетови до синкави или тъмно лилави цветове;
Период на цъфтеж: май - юли;
Произход и разпространение: Балкански полуостров, растението е балкански ендемит;
Снимка: Голо бърдо, май, 2019г.

Сръбски едрайант (Edraianthus serbicus)

Сръбски едрайант (Edraianthus serbicus) 
Наименование на български: Сръбски едрайант, сръбско каменливче
Наименование на латински: Edraianthus serbicus
Наименование на английски: Rock Bells, Grassy Bells
Вид: многогодишно тревисто растение;
Разпространение: Сухи терени, варовикова почва; слънчево, южно изложение; 0-1300 метра надморска височина;
Описание: Височина на растението 8 см (не е дължина на стъблото); Полегнали стъбла; листа тесни, намаляващи към цвета; Цветовете са събрани на върха на стъблото, лилави, приличащи на камбанки; близалцето е двойно разклонено, а не тройно като при камбанките;
Размножаване: чрез семена;
Период на цъфтеж: май-август;
Произход и разпространение: Сърбия и България (Знеполски район);
Внимание: Растението има природозащитен статут застрашен!
Снимка: Голо бърдо, Май 2019г.

четвъртък, 23 май 2019 г.

Полегнала фумана (Fumana procumbens)

Полегнала фумана (Fumana procumbens)
Наименование на български: Полегнала фумана;
Наименование на латински: Fumana procumbens;
Наименование на английски: Needle sunrose;
Размножаване: със семена;
Разпространение: сухи слънчеви места, равнинни и планински; на надморска височина до 1000м, предимно на варовикови почви;
Описание: полегнали стъбла с власинки; последователни листа; жълти цветове с 5 венчелистчета;
Период на цъфтеж: май - септември;
Снимка: Голо бърдо, май, 2019г.

сряда, 22 май 2019 г.

Пролетен горицвет (Adonis vernalis)

Пролетен горицвет (Adonis vernalis)
Наименование на български: Пролетен горицвет
Наименование на латински: Adonis vernalis
Наименование на английски: Pheasant’s eye
Вид: многогодишно тревисто растение;
Разпространение: Расте на ливади, пасища, тревисти, храстови терени; 0-1100 метра надморска височина;
Описание: Височина на растенията 30-40 см; Листа светло зелени, силно нарязани, разположени срещуположно по стъблото; Ярко до искрящо жълти венчелистчета, издължени, с леко заострен край и жълти тичинки, раположени в кръг около плодника;
Размножаване: коренище, чрез семена;
Период на цъфтеж: февруари-май;
Внимание: Известно е като билка, но е силно отровно растение!
Снимка: Голо Бърдо, Май 2019г.

вторник, 21 май 2019 г.

Австрийски кокеш (Scorzonera austriaca)

Австрийски кокеш (Scorzonera austriaca)
Наименование на български: Австрийски кокеш
Наименование на латински: Scorzonera austriaca
Наименование на английски: ---
Вид: многогодишно тревисто растение;
Разпространение: Сухи терени, оцедлива почва; слънчево; 0-1600 метра надморска височина;
Описание: Височина на растението 5 до 45 см; Единично или няколко стъбла, неразклонени; листа синьо-зелени , с налеп (както и стъблата), приличащи на листа на дребно лале; Цветовете са жълти, приличащи на глухарчето, защото са в един род;
Размножаване: чрез семена;
Период на цъфтеж: май-юли;
Произход: Южна, Централна и Източна Европа;
Може да се консумира като салата;
Снимка: Голо бърдо, Май 2019г.

Крилата козя брада (Tragopogon pterodes)

Крилата козя брада (Tragopogon pterodes) 
Наименование на български: Крилата козя брада;
Наименование на латински: Tragopogon pterodes;
Наименование на английски: goatsbeard (името на семейството, което както и на български и на гръцки означава козя брада) или salsify;
Размножаване: със семена;
Разпространение: сухи слънчеви места, равнинни и планински; на надморска височина до 1500м;
Описание: листа, събрани в розетка при корените, листата и стъблото са сивозелени, единични цветове на изправено стъбло с височина 20-60см; светло розови цветове от тип сложноцветни, наподобяващи глухарче;
Период на цъфтеж: май - август;
Снимка: Голо бърдо, май, 2019г.

понеделник, 20 май 2019 г.

Onosma taurica (Кримско омразниче)

Onosma taurica (Кримско омразниче) 
Наименование на български: Кримско омразниче
Наименование на латински: Onosma taurica
Наименование на английски: golden-flowered onosma; golden drop
Вид: многогодишно тревисто растение;
Разпространение: Сухи, каменисти терени, или леко затревени, оцедлива варовикова почва; 0-1200 метра надморска височина;
Описание: Височина на растението 20-40 см; Листата са тесни, синьо-зелени, те и стъблата са покрити с власинки, по-къси в сравнение с някои от другите видове омразничета, срещани у нас; Цветовете са кремаво жълти с тръбно-камбанкова форма, разположени в типичното за семейството цимоидно съцветие, висящи надолу;
Размножаване: чрез семена;
Период на цъфтеж: май-септември;
Произход: Кримски полуостров;
Снимка: Голо бърдо, Май 2019г.

неделя, 19 май 2019 г.

Asphodeline taurica (Кримско асфоделине)

Asphodeline taurica (Кримско асфоделине) 
Наименование на български: Кримско асфоделине
Наименование на латински: Asphodeline taurica
Наименование на английски: White King's Spear
Вид: многогодишно тревисто растение;
Разпространение: Расте на сипеи; песъклива варовикова почва, силно оцедлива; понася засушаване; 1000-2000 метра надморска височина;
Описание: Синьо-зелени листа излизащи големи от розетка при почвата, наредени по стъблото по-малки. Цветовете са бели във високо копиевидно съцветие, цъфтящи продължително на етапи по дългото съцветие;
Размножаване: чрез семена;
Период на цъфтеж: април-юли;
Произход: Източно Средиземноморие, Близкия изток до Кавказ
Скален кът: Растението може да се отглежда в скални кътове и алпинеуми при строго спазване на изискванията към почва и светлина, може да намерите оторизирани продавачи на семена (не български).
Снимка: Голо бърдо, Май 2019г.

вторник, 14 май 2019 г.

Удивителна теменуга (Viola mirabilis)

Удивителна теменуга (Viola mirabilis)
Наименование на български: Удивителна теменуга;
Наименование на латински: Viola mirabilis;
Наименование на английски: Wonder Violet;
Вид: многогодишно тревисто растение;
Разпространение: Широколистни гори, подножие на скали, по-скоро варовикова почва; 0-1000 метра надморска височина;
Описание: С основна розетка и редуващи се по стъблото листа; листата са сърцевидно-бъбрековидни отдолу с власинки; височина 15–30 см. Първите за сезона цветове са лилави, нормални на дръжки без листа, които успяват да цъфнат; следващите са на къси стъбла, които не усяват да цъфнат напълно никога (на снимакта е цвят, от неразцъфтяващите);
Размножаване: чрез семена;
Период на цъфтеж: март-май;
Произход: Централна Европа и Централна Азия;
Снимка: Голо бърдо, Май 2019г.

понеделник, 13 май 2019 г.

Linum austriacum (Австрийски лен)

Linum austriacum (Австрийски лен)
Наименование на български: Австрийски лен;
Наименование на латински: Linum austriacum;
Наименование на английски: Asian flax;
Вид: многогодишно тревисто растение;
Разпространение: Расте на слънчеви или частично сенчести места; тревисти или терени с храсти; 0-1000 метра надморска височина;
Описание: Стъблото се разклонява от основата, последователно разположени синьо-зелени листа, височина 60 см. Цветовете са ярко сини с 5 венчелистчета;
Размножаване: чрез семена;
Период на цъфтеж: април-август;
Произход и естествено разпространение: Централна Европа и Централна Азия;
Снимка: Конявска планина, Май 2019г.

неделя, 12 май 2019 г.

Paeonia tenuifolia (Теснолист божур)

Paeonia tenuifolia (Теснолист божур) 
Наименование на български: Теснолист божур
Наименование на латински: Paeonia tenuifolia
Наименование на английски: fern leaf peony
Вид: многогодишно тревисто растение;
Разпространение: Расте на тревисти варовикови терени; 0-600 метра надморска височина;
Описание: Височина на растенията 30-60 см; Листа силно нарязани, гъсто разположени, приличащи на листата на морковите; Ярко червени венчелистчета, завити навътре като чаша, с многобройни тичинки в средата, образуващи контрастен жълт кръг;
Размножаване: чрез грудки, много бавно чрез семена;
Период на цъфтеж: април-юни;
Произход и естествено разпространение:  Кавказки планини на Русия; районите в Украйна северно от Черно море; България, Румъния и Сърбия; на изток до Северозападен Казахстан;
Символ: Растението е включено в герба на Божурище.
Внимание: Растението има природозащитен статут застрашен!
Снимка: край Божурище, Май 2019г.