неделя, 11 юли 2010 г.

Широколистна пушица (Eriophorum latifolium)

Наименование на български: Широколистна пушица
Широколистна пушица (Eriophorum latifolium)
Наименование на латински: Eriophorum latifolium
Наименование на английски: (общи имена за вида) cottongrass, cotton-grass or cottonsedge
Вид: многогодишно растение 
Разпространение: торфено-блатисти региони, сравнително висока надморска височина при условия, съответни на тундрата, където също е разпространена
Описание: листа като на трева; класовидно съцветие, покрито с пухкава маса (полупрозрачни влакна) приличаща на пискюл; допълнителните пухчета на съцветието увеличават температурата на репродуктивните органи през лятото.
Размножаване: чрез семена
Период на цъфтеж: юни - септември
Снимка: Витоша, влажни зони, юли, 2010г.

събота, 19 юни 2010 г.

Oбикновена метличина, синя метличина (Centaurea cyanus)

Oбикновена метличина, синя метличина (Centaurea cyanus)
Наименование на български: oбикновена метличина, синя метличина, понякога и казват синчец, въпреки, че синчеца е съвсем друго цвете;
Наименование на латински: Centaurea cyanus 
Наименование на английски: Cornflower, Bachelor's button, Bluebottle, Boutonniere flower, Hurtsickle, Cyani flower
Вид: едногодишно тревисто;
Разпространение: по поляни, много често в полето като плевел;
Описание: сини цветове; дълги листа;
Период на цъфтеж: май-октомври;
В гадината: има културни видове;
Снимка: Странджа, юни, 2012г.