неделя, 24 юли 2016 г.

Фривалдскиева гимнадения (Gymnadenia frivaldii)

Фривалдскиева гимнадения (Gymnadenia frivaldi)
Наименование на български: Фривалдскиева гимнадения;
Наименование на латински: Gymnadenia frivaldii;
Наименование на английски: ---;
Вид: Многогодишно растение с грудки;
Разпространение: слънчеви влажни планински поляни и ливади, също и покрай блата; на надморска височина 1000-2300;
Описание: ниско растение с  гъсто разположени бели цветчета;
Период на цъфтеж: юни - август;
Внимание: Тази орхидея не присъства в червената книга на България. В световния списък е с нисък статут Слабо засегнати (LC) – Least Concern, но е списъка на защитени от международно споразумение CITES.
Растението се среща естествено само на Балканския полуостров (Гърция и България);
Снимка: Алеко, Витоша, Юли, 2010г;

четвъртък, 21 юли 2016 г.

Петниста тинтява (Gentiana punctata)

Наименование на български: Петниста, точкова тинтява
Наименование на латински: Gentiana punctata
Наименование на английски: Spotted Gentian
Вид: Многогодишно растение, което развива коренище;
Разпространение: слънчево; на планински поляни, на богати, но не влажни почви; на надморска височина между 1800 и 2700 метра;
Описание: цветовете са жълти, осеяни с дребни точици, от вътрешната страна на цвета (цвят на петниста тинтява); растението е високо до 50 см
Размножаване: чрез коренища и семена
Период на цъфтеж:  юни - август
Внимание: Растението е защитено със статус Застрашен (ЕN)
Снимка: Витоша, под Резньовете, юли, 2007г


понеделник, 11 юли 2016 г.

Двуцветна теменуга (Viola biflora)

Двуцветна теменуга (Viola biflora)
Наименование на български: Двуцветна теменуга;
Наименование на латински: Viola biflora;
Наименование на английски: Two flower Violet;
Вид: Многогодишно растение, размножава се чрез семена и коренище, самоопрашващо;
Разпространение: сенчесто, полусянка, на планински ливади, в скални процепи или края на гора, влажна почва; над 1700м, в Рила, Пирин и Западни Родопи;
Описание: изправено,  с жълти цветове, високо до 20 см;
Период на цъфтеж: юни - септември;
Снимка: Рила, Трещеник, юли, 2006г;

събота, 2 юли 2016 г.

Алпийски млечник (Cicerbita alpina)

Алпийски млечник (Cicerbita alpina)
Наименование на български: Алпийски млечник;
Наименование на латински: Cicerbita alpina;
Наименование на английски: Alpine Blue-sow-thistle; Mountain Sow Thistle;
Вид: Многогодишно растение, размножава се чрез семена;
Разпространение: слънчево, полусянка; скални и влажни тераси, на надморска височина 1000 - 1800;
Описание: изправено стъбло без разклонения, което изпуска мляко при късане; силно назъбени триъгълни листа, лилави цветове, приличащи на глухарче;  растението е високо 50-120 см;
Период на цъфтеж: юли - октомври;
Снимка: Алеко, Витоша, Юли, 2006г;