неделя, 24 юли 2016 г.

Фривалдскиева гимнадения (Gymnadenia frivaldii)

Фривалдскиева гимнадения (Gymnadenia frivaldi)
Наименование на български: Фривалдскиева гимнадения;
Наименование на латински: Gymnadenia frivaldii;
Наименование на английски: ---;
Вид: Многогодишно растение с грудки;
Разпространение: слънчеви влажни планински поляни и ливади, също и покрай блата; на надморска височина 1000-2300;
Описание: ниско растение с  гъсто разположени бели цветчета;
Период на цъфтеж: юни - август;
Внимание: Тази орхидея не присъства в червената книга на България. В световния списък е с нисък статут Слабо засегнати (LC) – Least Concern, но е списъка на защитени от международно споразумение CITES.
Растението се среща естествено само на Балканския полуостров (Гърция и България);
Снимка: Алеко, Витоша, Юли, 2010г;

Няма коментари:

Публикуване на коментар