четвъртък, 20 август 2015 г.

Червен кантарион (Centaurium erythraea Rafn)

Червен кантарион (Centaurium erythraea Rafn) 
Наименование на български: Червен кантарион (трескавиче, горчило, жлъчка, китка, червено
которонче, червена жлъчка, червено калъчово, посечниче)
Наименование на латински: Centaurium erythraea Rafn
Наименование на английски: Common Centaury, Erythraea centaurium, Centaurium umbellatum, Centaurium minus
Вид: едногодишно или двугодишно растение от рода на тинтявите, използва се отдавна като билка
Разпространение: слънчево, полусянка; ливади, ниви и горски поляни; предпочита сухи и каменисти почви; надморска височина 0-1500м;
Описание: цветовете са светло розови, дребни, 4.5-5.5 мм, цветчетата са тръбести с 5 венчелистчета като при тинтявите; растението е високо до 10-40 см
Размножаване: чрез семена
Период на цъфтеж: юни - октомври
Произход: Произхожда от Европа и Азия;
Наименованието на това растение на латински е сходно с това на български - кантарион. Не са преки роднини със значително по-известният жълт кантарион.
Снимка: Родопи, край Свети Константин, август, 2006г.

вторник, 11 август 2015 г.

Златист енчец (Solidago virgaurea)

Златист енчец (Solidago virgaurea)
Наименование на български: Златист енчец, златовръх, енчец, златна пръчица, златен енчец, жълт енчец;
Наименование на латински: Solidago virgaurea;
Наименование на английски:  European goldenrod, woundwort.
Вид: Многогодишно растение, расте от коренище;
Разпространение: в храсталаци, гори, поляни, тревисти и скалисти места; на надморска височина от 500 до 2800м ;
Описание: Сравнително високо растение с изправено стъбло с фино влакнести, назъбени, продълговати листа в основата и по-малки на дръжката към цвета; жълти цветчета като звездички, разположени в съцветие мтлица на края на стъблото;
Период на цъфтеж: юли - октомври;
Медицинско растение: Използва се в народната медицина, може да предизвика алергична реакция;
Снимка: Голи връх, Витоша, юли 2010