вторник, 31 май 2016 г.

Волски език (Asplenium scolopendrium)

Волски език (Asplenium scolopendrium)
Наименование на български: Волски език;
Наименование на латински: Asplenium scolopendrium, Phyllitis scolopendrium;
Наименование на английски: hart's-tongue, hart's-tongue fern;
Вид: Многогодишно папратово растение;
Разпространение: влажни, сенчести, скалисти места, главно в широколистни гори, до 1400м;
Описание: сравнително едри листа, дълги, кожести, голи;
Растението е култивирано и се използва като декоративно и като стайно.
Медицинско рстение;
Снимка: Родопи, Червената стена, май, 2016г;

понеделник, 23 май 2016 г.

неделя, 22 май 2016 г.

Двурога пчелица (Ophrys cornuta) в Родопите

Двурога пчелица (Ophrys cornuta)
Вижте основната статия за Двурога пчелица (Ophrys cornuta) 
Снимка: Родопи, резерват Червената стена, над Аязмото, май 2016
На снимката се вижда малка пчела/оса, която съвсем прилича на цвят.