четвъртък, 24 декември 2015 г.

петък, 9 октомври 2015 г.

Кафявовиолетова гълъбка, Виолетова гълъбка (Russula vesca)

Кафявовиолетова гълъбка, Виолетова гълъбка (Russula vesca)
Име:
Кафявовиолетова гълъбка, Виолетова гълъбка (Russula vesca)
Описание:
Гугла
Млада - широкодъговидна, развита - плоска, в средата с вдлъбнатина, понякога фуниевидна, 4-10см; месночервена с кафяв отенък, розова или лилава с примес от маслиненозелено, понякога с по-тъмни жълтеникави, нечисто кафяви или белезникаво избеляващи ивици; със слабо лепкава кожа, влажна - лъскава, суха - матова, гладка и гола, често с радиални жилки, лесно се обелва до половината, кожицата не достига края на гуглата, така че пластинките остават 1-2мм оголени и малко стърчат
Пластинки
Гъсти, белезникави, по ръба често с ръждиви точки, към пънчето стеснени, вилужно разклонени, слабо низбягващи, размесени с по-къси; върху много пластинки се простират големи сиви петна
Споров прах
Бял
Пънче
Цилиндично, нагоре слабо разширено, понякога издуто, плътно, почти твърдо, късо, 2.5-6Х2-3 см, мрежесто набръчкано; бяло, рядко с бледочервеникъв отенък, в основата често с ръждиви или хромовожълти петна
Месо
Бледо до белезникаво; с железен сулфат се багри интензивно меснорозово, с анилин бързо става ярко лимоненожълто; с приятен вкус на орех, свежите екзепляри почти без миризма, старити понякога със слаба миризма на херинга
Месторастение
В иглолистни, по-често широколистни гори; разпространена гъба, от юни до октомври
Значение

Годна за супи и готвене или консервиране с оцет, главно в смес с манатарки. Различава се от другите гълъбки по месночервената гугла, често острия и оголен ръб, с вилужно разклонените пластинки и твърдото стеснено надолу пънче.
Снимка: Над Дебръщица, октомври, 2009г.

четвъртък, 10 септември 2015 г.

Скална върбовка (Epilobium dodonaei)

Скална върбовка (Epilobium dodonaei)
Наименование на български: Скална върбовка
Наименование на латински: Epilobium dodonaei
Наименование на английски: Marsh Willowherb
Вид: многогодишно растение
Разпространение: слънчево, полусянка; скален и влажен терен
Описание: ароматни цикламени цветове - четири островърхи тънки тъмни лилави чашелистчета и четири ярко розови яйцевидни листенца. В подземните корени  се съдържа вещество, със своиства подобни на антифриз, което позволява на това растение да оцелее в негостоприем среда; растението е високо около 30 см
Размножаване: чрез коренища и семена
Период на цъфтеж: юни - август
Снимка: Родопи, около пещера "Дяволско гърло", Август, 2006г.

четвъртък, 20 август 2015 г.

Червен кантарион (Centaurium erythraea Rafn)

Червен кантарион (Centaurium erythraea Rafn) 
Наименование на български: Червен кантарион (трескавиче, горчило, жлъчка, китка, червено
которонче, червена жлъчка, червено калъчово, посечниче)
Наименование на латински: Centaurium erythraea Rafn
Наименование на английски: Common Centaury, Erythraea centaurium, Centaurium umbellatum, Centaurium minus
Вид: едногодишно или двугодишно растение от рода на тинтявите, използва се отдавна като билка
Разпространение: слънчево, полусянка; ливади, ниви и горски поляни; предпочита сухи и каменисти почви; надморска височина 0-1500м;
Описание: цветовете са светло розови, дребни, 4.5-5.5 мм, цветчетата са тръбести с 5 венчелистчета като при тинтявите; растението е високо до 10-40 см
Размножаване: чрез семена
Период на цъфтеж: юни - октомври
Произход: Произхожда от Европа и Азия;
Наименованието на това растение на латински е сходно с това на български - кантарион. Не са преки роднини със значително по-известният жълт кантарион.
Снимка: Родопи, край Свети Константин, август, 2006г.

вторник, 11 август 2015 г.

Златист енчец (Solidago virgaurea)

Златист енчец (Solidago virgaurea)
Наименование на български: Златист енчец, златовръх, енчец, златна пръчица, златен енчец, жълт енчец;
Наименование на латински: Solidago virgaurea;
Наименование на английски:  European goldenrod, woundwort.
Вид: Многогодишно растение, расте от коренище;
Разпространение: в храсталаци, гори, поляни, тревисти и скалисти места; на надморска височина от 500 до 2800м ;
Описание: Сравнително високо растение с изправено стъбло с фино влакнести, назъбени, продълговати листа в основата и по-малки на дръжката към цвета; жълти цветчета като звездички, разположени в съцветие мтлица на края на стъблото;
Период на цъфтеж: юли - октомври;
Медицинско растение: Използва се в народната медицина, може да предизвика алергична реакция;
Снимка: Голи връх, Витоша, юли 2010

петък, 31 юли 2015 г.

Главест лен (Linum capitatum)

Главест лен (Linum capitatum)

Наименование на български: Главест лен;
Наименование на латински: Linum capitatum;
Наименование на английски:  -
Вид: Многогодишно растение, расте от коренище;
Разпространение: планински терен на надморска височина от 1000 до 2200м ;
Описание: Изправено стъбло с продълговати листа в основата и по-малки копиевидни на дръжката към цвета; жълти цветчета с 5 листа, по 4-5 до 10 цветчета в снопче на дръжката;
Период на цъфтеж: юни - октомври;
Снимка: язовир Белмекен, Рила, юли 2010

петък, 26 юни 2015 г.

Торбест дланокоренник (Dactylorhiza saccifera)

Торбест дланокоренник (Dactylorhiza saccifera) 
Наименование на български: Торбест дланокоренник;
Наименование на латински: Dactylorhiza saccifera;
Наименование на английски:  marsh orchid, spotted orchid;
Вид: Многогодишно растение с грудки;
Разпространение: Влажни места, на слънце или полусянка; в храсталаци, поляни и ливади; на надморска височина от 0 до 2200м ; широко разпространено в България;
Описание: Съцветие на изправена дръжка; бяло-лилави или бяло - розови цветове с цикламени точки и чертички; лестата му са с петна;
Период на цъфтеж: май - септември;
Снимка: юни 2007, Голи връх, Витоша

събота, 13 юни 2015 г.

вторник, 9 юни 2015 г.

Сърцевиден дланокоренник (Dactylorhiza cordigera)

Сърцевиден дланокоренник (Dactylorhiza cordigera) 
Наименование на български: Сърцевиден дланокоренник;
Наименование на латински: Dactylorhiza cordigera;
Наименование на английски: Heart Shaped Lip Dactylorhiza ;
Вид: Блатна орхидея с грудки;
Разпространение: много влажни тревисти ливади, на пълно слънце; в планински региони на надморска височина 700- 2400м;
Описание: сравнително голяма орхидея, цветовете са в наситен лилаво-цикламено; долната устна на цвета прилича на сърце; листата са изпрвени с лилви петна;
Произход: Балканите и Карпатие, у нас не е защитена, въпреки, че е ендемичен вид;
Период на цъфтеж: май - юли;
Снимка: Витоша, юни, 2008 г.

вторник, 2 юни 2015 г.

Синтенисова перуника (Iris sintenisii)

Синтенисова перуника (Iris sintenisii)
Наименование на български: Синтенисова перуника;
Наименование на латински: Iris sintenisii;
Наименование на английски: Sintenisa Iris;
Вид: Многогодишно, тревисто растение със силно удебелено коренище, което с течение на времето образува туфи;
Разпространение: расте в сравнително сухи тревни поляни, в храсталаци и по краищата на горите, на надморска височина до 1000м;
Листа - синьо-зелени, твърди, остри, изправени, често по-високи от цвета; Когато няма цвят листата са трудно различими от околните тревите;
Цветовете са синьо-лилави с бели жилки, триделни както всички ириси;
Период на цъфтеж: май - юли;
Наименование: Iris е гръцката богиня на дъгата;
Произход: Балкански полуостров, Мала Азия;
В градината: Растението се разпространява и като градинско. Диви растения с гаранция за произход може да поръчате от сайта Wildbeautybg;
Снимка: Странджа, юни 2012г.

сряда, 20 май 2015 г.

Сборна камбанка (Campanula glomerata)

Наименование на български: Сборна камбанка;
Наименование на латински: Campanula glomerata;
Наименование на английски: Clustered Bellflower;
Вид: Многогодишно, тревисто растение с презимуващо коренище.;
Разпространение: сухи ливади и склонове в края на гората до 1500 метра надморска височина, предпочита варовикови почви;
Стъблото е изправенo, с малко власинки, тъмно червеникаво-кфяво. Листа - овално-дълго яйцевидни, често с сърцевидна основа, с влсинки, обикновено изсъхват по време на цъфтежа;
Цветовете са лилави с форма на камбанка, с 5 венчелистчета и триделно близалце, събрани в клъстер края на стъблото и отделни цветове по стъблото; Семената са в кутийки и са много малки;
Период на цъфтеж: май - септември;
В градината: Растението е култивирано. Името, с което се разпространява е кичуреста камбанка;
Снимка: Мелник, май 2006г.

неделя, 10 май 2015 г.

Блатна перуника (Iris pseudacorus)

Блатна перуника (Iris pseudacorus)
Наименование на български: Блатна перуника;
Наименование на латински: Iris pseudacorus;
Наименование на английски: yellow flag, yellow iris, water flag;
Вид: Многогодишно, тревисто растение с удебелено коренище; растението се размножва бързо, от коренище и от семена;
Разпространение: много влажни условия, влажни зони, блатисти почви; коренищата могат да оцелеят и продължителни засушавания; расте на надморска височина до 1000м;
Листа - синьо-зелени, твърди, остри, изправени;
Цветовете са жълти, триделни типични за ирисите;
Период на цъфтеж: май - юли;
Наименование: Pseudacorus означава лъжлив аир, защото листата им са сходни. Iris е гръцката богиня на дъгата;
Произход: Европа, Западна Азия, северозападна Африка;
В градината: Растението е култивирано. Разпространява се и като градинско; Диви растения с гаранция за произход може да поръчате от сайта Wildbeautybg;
Използва се в народната медицина;
Снимка: Средна гора, около Стрелча, май 2012г.

неделя, 26 април 2015 г.

Oбикновена иглика (Primula veris)

Oбикновена иглика (Primula veris)
Наименование на български: Обикновена иглика, Пролетна иглика, Лечебна иглика;
Наименование на латински: Primula veris;
Наименование на английски: cowslip, common cowslip;
Вид: Многогодишно, тревисто растение с презимуващо коренище;
Разпространение: храсталаци, гори и ливади до 2000 метра надморска височина; на не сухи почви (дори влажни);
Описание: листата са яйцевидни, издължени, мъхести и грапави, захванати в розетка в основата на стеблото; цветовете са жълти, в съцветие на дръжка, също излизаща от основата на стеблото;
Период на цъфтеж: февруари - май;
Използване: В народнат медицина;
В градината: Лесно се пренася в градината;
Снимка: Дебръщица, Градище, април 2015г.

четвъртък, 19 февруари 2015 г.

неделя, 8 февруари 2015 г.