четвъртък, 14 август 2014 г.

Панчичев спореж (Senecio pancicii)

Панчичев спореж (Senecio pancicii)
Наименование на български: Панчичев спореж
Наименование на латински: Senecio pancicii
Наименование на английски: -
Вид: Многогодишно тревисто растение
Разпространение мочурливи или влажни високопланински ливади
Описание: тъмно-червени преди да се разцъфтят, оранжеви след като се отворят; по няколко на стъбло; височина на растението 20-60 см
Период на цъфтеж: юни - септември
Внимание: Балкански ендемит
Снимка: Витоша, Голи връх, септември, 2006г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар