неделя, 12 юни 2016 г.

Синя тойна (Trachomitum venetum)


Синя тойна (Trachomitum venetum)
Наименование на български: Синя тойна;
Наименование на латински: Trachomitum venetum;
Наименование на английски: ---;
Вид: Многогодишно растение, с коренище, размножава се от семена;
Разпространение: черноморско крайбрежие - крайбрежни пясъци и скали, песъчливи места;
Описание: височина около 60 см; розови, до сини цветчета в грозд;
Период на цъфтеж: юни - септември;
Внимание: Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие със статус EN / Застрашени;
Снимка: Поморие, юни 2016;

Няма коментари:

Публикуване на коментар