четвъртък, 18 септември 2014 г.

Мразовецоцветно есенниче (Sternbergia colchiciflora)

Мразовецоцветно есенниче (Sternbergia colchiciflora)
Наименование на български: Мразовецоцветно есенниче;
Наименование на латински: Sternbergia colchiciflora;
Наименование на английски: ---;
Вид: растение с луковица;
Разпространение: на варовикови склонове до 1200 метра надморска височина;
Описание: малки жълти цветчета на много къса дръжка, които се отварят преди да се появят листата;
Латинското наименование на цветето също съдържа думата Колхида, както на мразовеца, което е свързано и с мястото на произхода им;
Период на цъфтеж: септември-ноември;
Снимка: около село Козловец, Дунавска равнина, септември 2007г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар