вторник, 17 юни 2014 г.

Татул (Datura stramonium)

Татул (Datura stramonium) 
Наименование на български: Татул

Наименование на латински: Datura stramonium
Наименование на английски: Jimson weed, Devil's snare, Datura
Вид: едногодишно, полухрастовидно растение
Разпространение: богати почви в полски райони често като плевел в културните насаждения
Описание: силно разклонено стъбло, бели фуниевидни цветове, черни семена в яйцевидна кутия с шипове
Размножаване: чрез семена
Период на цъфтеж: от юли до септември
Произход: разпространено навсякъде по света;
Внимание: Всички части на растението са силно токсични; консумирането на всякакви и части от растението в големи количества може да доведе до смърт;
Медицинско растение: Известно медицинско растение, използват се контролирани медикаменти заради токсичността.
В градината: растението има много големи и забележителни цветове и за това е култивирано.
Снимка: Пазарджик, полето, юни, 2014г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар