сряда, 12 юни 2013 г.

Лечебен винцетоксикум, Обикновен устрел (Vincetoxicum hirundinaria)

Лечебен винцетоксикум  (Vincetoxicum hirundinaria)
Наименование на български: Лечебен винцетоксикум, Обикновен устрел;
Наименование на латински: Vincetoxicum hirundinaria;
Наименование на английски: ---
Вид: Многогодишно тревисто растение;
Разпространение: сухи, тревисти места, по скали и склонове;
Описание: високо стъбло; срещуположни листата; 5-делни дребни цветчета, малко приличащи на еделвайс;
Период на цъфтеж: май-септември ;
Приложение: Медицинско растение в традиционната медицина, за лечение на животни;
Снимка: Странджа, юни, 2012г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар