събота, 4 май 2013 г.

Лепка (Galium aparine)

Лепка (Galium aparine)
Наименование на български: Лепка
Наименование на латински: Galium aparine
Наименование на английски: Cleavers, Clivers, Goosegrass, Catchweed, Robin-run-the-hedge, Sticky Willy,Grip Grass.
Вид: многогодишно растение
Разпространение: навсякъде до 1500 надморска височина, често се среща като плевел в градините;
Описание: жълти дребни цветове, листата, стъблата и семената са покрити със завити власинки, с които се залепват за кожа, платове и това помага за разпръскване на семената;
Размножаване: чрез семена;
Период на цъфтеж: май-юли
Приложение: Медицинско растение в традиционната медицина;
Заради слепващите си качества се е използвало се за пълнене матраци и възглавници, както и за цедка за мляко; Коренището му се е използвало като багрило в червено;
Снимка: Главиница, Пазарджик, май, 2013г.
Линк: Еньовче, лепка (Cleavers)

Няма коментари:

Публикуване на коментар