събота, 29 март 2008 г.

Горско кукувиче грозде (Muscari botryoides)

Горско кукувиче грозде (Muscari botryoides)
Наименование на български: Горско кукувиче грозде, Мускари
Наименование на латински: Muscari botryoides
Наименование на английски: Grape Hyacinth
Вид: Многогодишно, луковично растение
Разпространение: поляни, рехава гора, по склонове; разпространено е почти навсякъде
Описание: сини цветове на грозд; 
Размножаване: чрез луковици
Период на цъфтеж: март - юни
В градината: може да се пренесе в домашните градини; Има културни разновидности;
Снимка: Дебръщица, Градището, март, 2008г

Няма коментари:

Публикуване на коментар