събота, 8 юли 2023 г.

Пърчовка, змийско езиче (Himantoglossum caprinum)

Наименование на български: Пърчовка, змийско езиче ;
Пърчовка, змийско езиче (Himantoglossum caprinum)
Наименование на латински: Himantoglossum caprinum;
Наименование на английски: ;
Вид: едногодишно тревисто;
Размножаване: семена;
Местообитание: ;0-1200м надморска височина;
Описание: сиво-зелени листа, цветовете са рехаво разположени на дълга дръжка от 20 до 40 на брой; цветовете са розови до пурпурни, срещат се и бели форми; цветчетата са сравнително големи, устната, характерна за орхидеите е триделна със силно удължена средна част, която преди да се развие цвета е навита спираловидно, разделена на две, изглеждаща като език на змия; в източниците се споменава за неприятна миризма, от където е основното име на български, но повечето хора не забелязват такава;
Период на цъфтеж: май-юли
Внимание: растението е в списъка на червената книга със статус уязвим.
Снимка: Лозен планина, юли 2023
Източници:
https://en.wikipedia.org/
https://bgflora.net/
http://orchidaceae.bg/четвъртък, 6 юли 2023 г.

Рилска иглика (Primula deorum)

Наименование на български: Рилска иглика; Божествена иглика;

Рилска иглика (Primula deorum)

Наименование на латински:Primula deorum;
Наименование на английски: Rila primrose, Rila cowslip, God's cowslip;
Вид: многогодишно тревисто растение с презимуващо коренище;
Размножаване: семена, коренище;
Местообитание: влажен алпийски терен, кисела реакция на почвата ; 1900-2800м надморска височина;
Описание: листата, събрани в приосновна розетка; цветовете са разположени на дълга дръжка в рехав сенник с 2 до 20 цвята, гледащи надолу; цветовете са с цвят тъмен фуксин; цветът е с 5 венчелистчета, разделени в средата, изглеждащи сърцевидно, в началото е леко тубовиден после разперен;
Период на цъфтеж: юни-август
Произход и разпространение: Рила и Витоша. Рилската иглика е оцеляла през последния ледников период и е реликтен, ендемичен вид.
Снимка: регион Вапски езера, Рила, юли 2023
Внимание: растението е включено в червената книга на България се статут уязвим.
Източници:
https://bg.wikipedia.org/

неделя, 14 май 2023 г.

Морско зеле (Crambe maritima)

Наименование на български: Морско зеле;
Морско зеле (Crambe maritima)

Наименование на латински: Crambe maritima;
Наименование на английски: sea kale, seakale, carambe;
Вид: холофитно растение;
Размножаване: семена;
Местообитание: засолени територии покрай морскя бряг; 0м надморска височина;
Описание: 75 см височина, 60 см широко; месести зелено-сини сребристи листа, овални, нарязани; по време на цъфтеж е отрупано с бели цветчета с по 4 венчелистчета;
Период на цъфтеж
Произход и разпространение: Черноморието и бреговете на британските острови. Не се среща по бреговете на Средиземно море;
Интересно: Култивирано през 18-ти век и използвано в кулинарията, но поради нетрайност е отпаднало като като култура за отглеждане
Снимка: Синеморец, май 2021
Източници:
https://en.wikipedia.org/
https://www.ubg-bg.com/
понеделник, 23 май 2022 г.

Ароматна матиола (Matthiola odoratissima)

Наименование на български: Ароматна матиола;
Ароматна матиола
(Matthiola odoratissima)


Наименование на латински: Matthiola odoratissima (Matthiola taurica);
Наименование на английски: ...;
Вид: многогодишно тревисто растение;
Размножаване: със семена;
Разпространение: мергелни скали; на надморска височина до 50м;
Описание: стъбла между 15 и 50 см височина, стъбло и листа белезникаво сиви; 
Цветове разположени последователно по стъблата, светло жълти, жълтокафяви, жълтолави, с четири венчелистчета, разположени на кръст с дължина до 30 мм и чашелистчета с дължина 15 мм; с аромат през нощта; Плод плоска шушулка;
Различава се от Храстовидна матиола (Matthiola fruticulosa) по формата и цвета на листата, цветовете са по-светли и находища единствено по скалите между Балчик и Калиакра;
Произход и разпространение: Югоизточна Европа (Крим), Югозападна Азия (Иран) и Кавказ;
Внимание: Статут критично застрашен в червената книга;
Период на цъфтеж: април - юли;
Снимка: Божурец, май, 2022г.
Източник: 
Ароматна матиола (Matthiola odoratissima)
събота, 7 май 2022 г.

Белевалия (Bellevalia sarmatica)


Наименование на латински: Белевалия

Наименование на латински: Bellevalia sarmatica (Bellevalia ciliata);
Наименование на английски: Cirillo (название на растенията от вида);
Вид: многогодишно тревисто растение, което образува луковици;
Размножаване: със семена;
Разпространение: каменисти, варовити местообитания, степни съобщества до 100 м надморска височина;
Описание: листа, излизащи от почвата, продълговати зелено-синкави, приличащи на листата на див зюмбюл; съцветие на стъбло 25 - 50 см височина; 
Цветове разположени последователно по стъблото в кръг, цветове тубовидно-камбанковидни с 6 венчелистчета, лилавиникави до кафеникави, в зависимост от степента на цъфтеж, прилича на нещо средно между див зюмбюл и мускари;
Произход и разпространение: Средиземноморие, Турция до Централна Азия;
Внимание: Статут критично застрашен в червената книга;
Култивиране: Има култивирани други видове от род Белевелия;
Период на цъфтеж: април - юни;
Снимка: Калиакра, май, 2022г.
Източник: 


събота, 23 април 2022 г.

Бял маймунски салеп

Бяла версия на маймунски салеп (Orchis simia)

Маймунски салеп (Orchis simia)


Маймунски салеп (Orchis simia)


Снимка: Бесапарски възвишения, Родопи, Април 2021г.

понеделник, 12 юли 2021 г.

Алисоидес (Alyssoides utriculata)

Наименование на български: Алисоидес
Алисоидес (Alyssoides utriculata)

Наименование на латински: Alyssoides utriculata
Наименование на английски: Alyssoides graeca, Vesicaria graeca, Alyssum graecum
Вид: Многогодишно тревисто или полухрастовидно растение;
Местообитание: сухи скалисти склонове и варовити скали, бедна почва; на надморска височина 50 - 1900;
Описание: височина на растението 20-50см;
Жълти цветчета с 4 венчелистчета, както е типично за семейство кръстоцветни; Цветчетата са разположени последователно по стъблото; Семената са в сферични кутийки;
Размножаване: чрез семена;
Период на цъфтеж: април - август;
Разпространение: Alyssoides utriculata е единсвен вид на рода Alyssoides; Естественото разпространение на растението е Южна Европа и Турция (Балкански полуостров, Западни Алпи, Апенини );
Култивиране: Alyssoides utriculata се използва като декоративно растение в градинарството за алпийски и скални кътове чрез семена от сайтове за декоративни растения;
Снимка: Беласица, юли, 2019г
Източник:неделя, 11 юли 2021 г.

Назъбенолистно лютиче (Ranunculus crenatus)

Наименование на български: Назъбенолистно лютиче, Назъбено лютиче, Нарязано лютиче;
Назъбенолистно лютиче (Ranunculus crenatus)


Наименование на латински: Ranunculus crenatus;
Наименование на английски: Crenate Buttercup;
Вид: многогодишно тревисто;
Размножаване: семена;
Местообитание: скали и влажни места; 1600-2600м надморска височина;
Описание: Приосновните листа кръгли, понякога плитко разделени на 3;
Стъбла 3-15 cm високи, изправени, голи, с 1-2 цветчета; цветове широки 2-2,5 см, 5 бели венчелистчета, назъбени в края; тичинки многобройни, жълти,  плодничета зелени;
Расте на туфи;
Период на цъфтеж: юни-септември;
Произход и разпространение: Планини на Балканския полуостров, източни Карпати, Апенините, източни Алпи;
Снимка: Рила, юли, 2021г.
Източници:
  • https://en.wikipedia.org/
  • https://www.backyardgardener.com/
  • http://www.bgflora.eu/
  • https://bgflora.net/

събота, 10 юли 2021 г.

Българско омайниче (Geum bulgaricum)

Наименование на български: Българско омайниче, Български омайник;
Българско омайниче (Geum bulgaricum)

Българско омайниче (Geum bulgaricum)

Наименование на латински: Geum bulgaricum;
Наименование на английски: ---;
Вид: многогодишно тревисто;
Размножаване: семена;
Местообитание: каменисти места, планински ливади, скални сипеи; 2000-2800м надморска височина;
Описание: Приосновните листа кръгли, големи около 10 см, мъхести; Стъбла 35-60 cm високи, мъхести, с 1-2 цветчета; Цветове 3-7 на дръжка, увиснали; два реда чашелистчета, едните къси и малки, другите дълги колкото венчелистчетата; светло жълти венчелистчета, цветът е затворен камбанковиден; тичинки и плодничета в цвета на венчелистчетата и дълги, колкото венчелистчетата; плодчетата с дълга хвърчилка, излизаща извън рамките на венчелистчетата;
Период на цъфтеж: юни-септември;
Произход и разпространение: България, Албания, Черна гора, Косово и Босна и Херцеговина;
Внимание: Защитен вид, балкански ендемит;
Снимка: Рила, юли, 2021г.
Източници:

понеделник, 31 май 2021 г.

Изящна командра (Comandra elegans)

Наименование на български: Изящна командра
Изящна командра (Comandra elegans)


Наименование на латински: Comandra umbellata subsp. elegans
Наименование на английски: Bastard toadflax, Umbellate bastard toadflax, Common comandra
Вид: Многогодишно тревисто растение; хемипаразитен (полупаразитен, който може да живее и без гостоприемник) вид с много гостоприемници;
Местообитание: сухи тревисти региони; на надморска височина до 1200;
Описание: сравнително ниско растение 10-30см, стъбло и листа зелени до сиво-зелени, листа тесни, яйцевидни, разположени последователно по стъблото; расте на туфи; Бели дребни цветчета с 5 заострени венчелистчета; по няколко цвята в клъстер;
Размножаване: чрез семена;
Период на цъфтеж: април - август;
Разпространение: Comandra е монотипен род, съдържащ единствен вид Comandra umbellata. Растението има четири подвида като три от тях се срещат в Северна Америка, а подвида elegance в региона на Средиземноморието;
Снимка: Странджа, Чепън, май, 2021г
Източник: