понеделник, 23 май 2022 г.

Ароматна матиола (Matthiola odoratissima)

Наименование на български: Ароматна матиола;
Ароматна матиола
(Matthiola odoratissima)


Наименование на латински: Matthiola odoratissima (Matthiola taurica);
Наименование на английски: ...;
Вид: многогодишно тревисто растение;
Размножаване: със семена;
Разпространение: мергелни скали; на надморска височина до 50м;
Описание: стъбла между 15 и 50 см височина, стъбло и листа белезникаво сиви; 
Цветове разположени последователно по стъблата, светло жълти, жълтокафяви, жълтолави, с четири венчелистчета, разположени на кръст с дължина до 30 мм и чашелистчета с дължина 15 мм; с аромат през нощта; Плод плоска шушулка;
Различава се от Храстовидна матиола (Matthiola fruticulosa) по формата и цвета на листата, цветовете са по-светли и находища единствено по скалите между Балчик и Калиакра;
Произход и разпространение: Югоизточна Европа (Крим), Югозападна Азия (Иран) и Кавказ;
Внимание: Статут критично застрашен в червената книга;
Период на цъфтеж: април - юли;
Снимка: Божурец, май, 2022г.
Източник: 
Ароматна матиола (Matthiola odoratissima)
събота, 7 май 2022 г.

Белевалия (Bellevalia sarmatica)


Наименование на латински: Белевалия

Наименование на латински: Bellevalia sarmatica (Bellevalia ciliata);
Наименование на английски: Cirillo (название на растенията от вида);
Вид: многогодишно тревисто растение, което образува луковици;
Размножаване: със семена;
Разпространение: каменисти, варовити местообитания, степни съобщества до 100 м надморска височина;
Описание: листа, излизащи от почвата, продълговати зелено-синкави, приличащи на листата на див зюмбюл; съцветие на стъбло 25 - 50 см височина; 
Цветове разположени последователно по стъблото в кръг, цветове тубовидно-камбанковидни с 6 венчелистчета, лилавиникави до кафеникави, в зависимост от степента на цъфтеж, прилича на нещо средно между див зюмбюл и мускари;
Произход и разпространение: Средиземноморие, Турция до Централна Азия;
Внимание: Статут критично застрашен в червената книга;
Култивиране: Има култивирани други видове от род Белевелия;
Период на цъфтеж: април - юни;
Снимка: Калиакра, май, 2022г.
Източник: 


събота, 23 април 2022 г.

Бял маймунски салеп

Бяла версия на маймунски салеп (Orchis simia)

Маймунски салеп (Orchis simia)


Маймунски салеп (Orchis simia)


Снимка: Бесапарски възвишения, Родопи, Април 2021г.

понеделник, 12 юли 2021 г.

Алисоидес (Alyssoides utriculata)

Наименование на български: Алисоидес
Алисоидес (Alyssoides utriculata)

Наименование на латински: Alyssoides utriculata
Наименование на английски: Alyssoides graeca, Vesicaria graeca, Alyssum graecum
Вид: Многогодишно тревисто или полухрастовидно растение;
Местообитание: сухи скалисти склонове и варовити скали, бедна почва; на надморска височина 50 - 1900;
Описание: височина на растението 20-50см;
Жълти цветчета с 4 венчелистчета, както е типично за семейство кръстоцветни; Цветчетата са разположени последователно по стъблото; Семената са в сферични кутийки;
Размножаване: чрез семена;
Период на цъфтеж: април - август;
Разпространение: Alyssoides utriculata е единсвен вид на рода Alyssoides; Естественото разпространение на растението е Южна Европа и Турция (Балкански полуостров, Западни Алпи, Апенини );
Култивиране: Alyssoides utriculata се използва като декоративно растение в градинарството за алпийски и скални кътове чрез семена от сайтове за декоративни растения;
Снимка: Беласица, юли, 2019г
Източник:неделя, 11 юли 2021 г.

Назъбенолистно лютиче (Ranunculus crenatus)

Наименование на български: Назъбенолистно лютиче, Назъбено лютиче, Нарязано лютиче;
Назъбенолистно лютиче (Ranunculus crenatus)


Наименование на латински: Ranunculus crenatus;
Наименование на английски: Crenate Buttercup;
Вид: многогодишно тревисто;
Размножаване: семена;
Местообитание: скали и влажни места; 1600-2600м надморска височина;
Описание: Приосновните листа кръгли, понякога плитко разделени на 3;
Стъбла 3-15 cm високи, изправени, голи, с 1-2 цветчета; цветове широки 2-2,5 см, 5 бели венчелистчета, назъбени в края; тичинки многобройни, жълти,  плодничета зелени;
Расте на туфи;
Период на цъфтеж: юни-септември;
Произход и разпространение: Планини на Балканския полуостров, източни Карпати, Апенините, източни Алпи;
Снимка: Рила, юли, 2021г.
Източници:
  • https://en.wikipedia.org/
  • https://www.backyardgardener.com/
  • http://www.bgflora.eu/
  • https://bgflora.net/

събота, 10 юли 2021 г.

Българско омайниче (Geum bulgaricum)

Наименование на български: Българско омайниче, Български омайник;
Българско омайниче (Geum bulgaricum)

Българско омайниче (Geum bulgaricum)

Наименование на латински: Geum bulgaricum;
Наименование на английски: ---;
Вид: многогодишно тревисто;
Размножаване: семена;
Местообитание: каменисти места, планински ливади, скални сипеи; 2000-2800м надморска височина;
Описание: Приосновните листа кръгли, големи около 10 см, мъхести; Стъбла 35-60 cm високи, мъхести, с 1-2 цветчета; Цветове 3-7 на дръжка, увиснали; два реда чашелистчета, едните къси и малки, другите дълги колкото венчелистчетата; светло жълти венчелистчета, цветът е затворен камбанковиден; тичинки и плодничета в цвета на венчелистчетата и дълги, колкото венчелистчетата; плодчетата с дълга хвърчилка, излизаща извън рамките на венчелистчетата;
Период на цъфтеж: юни-септември;
Произход и разпространение: България, Албания, Черна гора, Косово и Босна и Херцеговина;
Внимание: Защитен вид, балкански ендемит;
Снимка: Рила, юли, 2021г.
Източници:

понеделник, 31 май 2021 г.

Изящна командра (Comandra elegans)

Наименование на български: Изящна командра
Изящна командра (Comandra elegans)


Наименование на латински: Comandra umbellata subsp. elegans
Наименование на английски: Bastard toadflax, Umbellate bastard toadflax, Common comandra
Вид: Многогодишно тревисто растение; хемипаразитен (полупаразитен, който може да живее и без гостоприемник) вид с много гостоприемници;
Местообитание: сухи тревисти региони; на надморска височина до 1200;
Описание: сравнително ниско растение 10-30см, стъбло и листа зелени до сиво-зелени, листа тесни, яйцевидни, разположени последователно по стъблото; расте на туфи; Бели дребни цветчета с 5 заострени венчелистчета; по няколко цвята в клъстер;
Размножаване: чрез семена;
Период на цъфтеж: април - август;
Разпространение: Comandra е монотипен род, съдържащ единствен вид Comandra umbellata. Растението има четири подвида като три от тях се срещат в Северна Америка, а подвида elegance в региона на Средиземноморието;
Снимка: Странджа, Чепън, май, 2021г
Източник:


неделя, 23 май 2021 г.

Пурпурен салеп (Orchis purpurea)

Наименование на български: Пурпурен салеп;
Пурпурен салеп (Orchis purpurea)


Наименование на латински: Orchis purpurea;
Наименование на английски: Lady orchid;
Вид: многогодишно тревисто, Орхидея;
Размножаване: грудки;
Местообитание: пасища, поляни, храсталаци и открита гора, главно върху варовикови почви; 0-1500м надморска височина;
Описание: Приосновни листа бледо зелени около 15см; изправено цветоносно стъбло високо 30-100 см; съцветието е гъсто покрито с до 50 цветове
многоцветни цветове; устната бяла до розова с пурпурни ресничести точки, прилича на рокличка, 
околоцветните лисчета са червени до тъмно-червено-кафяви в топлата гама; изцяло цвета изглежда като момиченце, от което идва името на английски;
Медицинско растение: включен е в списъка на медицинските растения;
Период на цъфтеж: април-юли;
Произход и разпространение: Европа, Северна Сфрика, Турция, Кавказ;
Пурпурен салеп (Orchis purpurea)


Снимка: Чепън, май, 2021г.
Източник:
  • https://orhidei.biodiversity.bg/
  • https://bgflora.net/
  • https://en.wikipedia.org/

събота, 24 април 2021 г.

Asphodeline lutea (Жълто асфоделине)

Asphodeline lutea (Жълто асфоделине)
Царството на Asphodeline lutea (Жълто асфоделине).

Снимка: Бесапарски възвишения, Родопи, Април 2021г.
Asphodeline lutea (Жълто асфоделине)