неделя, 11 юли 2021 г.

Назъбенолистно лютиче (Ranunculus crenatus)

Наименование на български: Назъбенолистно лютиче, Назъбено лютиче, Нарязано лютиче;
Назъбенолистно лютиче (Ranunculus crenatus)


Наименование на латински: Ranunculus crenatus;
Наименование на английски: Crenate Buttercup;
Вид: многогодишно тревисто;
Размножаване: семена;
Местообитание: скали и влажни места; 1600-2600м надморска височина;
Описание: Приосновните листа кръгли, понякога плитко разделени на 3;
Стъбла 3-15 cm високи, изправени, голи, с 1-2 цветчета; цветове широки 2-2,5 см, 5 бели венчелистчета, назъбени в края; тичинки многобройни, жълти,  плодничета зелени;
Расте на туфи;
Период на цъфтеж: юни-септември;
Произход и разпространение: Планини на Балканския полуостров, източни Карпати, Апенините, източни Алпи;
Снимка: Рила, юли, 2021г.
Източници:
  • https://en.wikipedia.org/
  • https://www.backyardgardener.com/
  • http://www.bgflora.eu/
  • https://bgflora.net/

събота, 10 юли 2021 г.

Българско омайниче (Geum bulgaricum)

Наименование на български: Българско омайниче, Български омайник;
Българско омайниче (Geum bulgaricum)

Българско омайниче (Geum bulgaricum)

Наименование на латински: Geum bulgaricum;
Наименование на английски: ---;
Вид: многогодишно тревисто;
Размножаване: семена;
Местообитание: каменисти места, планински ливади, скални сипеи; 2000-2800м надморска височина;
Описание: Приосновните листа кръгли, големи около 10 см, мъхести; Стъбла 35-60 cm високи, мъхести, с 1-2 цветчета; Цветове 3-7 на дръжка, увиснали; два реда чашелистчета, едните къси и малки, другите дълги колкото венчелистчетата; светло жълти венчелистчета, цветът е затворен камбанковиден; тичинки и плодничета в цвета на венчелистчетата и дълги, колкото венчелистчетата; плодчетата с дълга хвърчилка, излизаща извън рамките на венчелистчетата;
Период на цъфтеж: юни-септември;
Произход и разпространение: България, Албания, Черна гора, Косово и Босна и Херцеговина;
Внимание: Защитен вид, балкански ендемит;
Снимка: Рила, юли, 2021г.
Източници:

неделя, 23 май 2021 г.

Пурпурен салеп (Orchis purpurea)

Наименование на български: Пурпурен салеп;
Пурпурен салеп (Orchis purpurea)


Наименование на латински: Orchis purpurea;
Наименование на английски: Lady orchid;
Вид: многогодишно тревисто, Орхидея;
Размножаване: грудки;
Местообитание: пасища, поляни, храсталаци и открита гора, главно върху варовикови почви; 0-1500м надморска височина;
Описание: Приосновни листа бледо зелени около 15см; изправено цветоносно стъбло високо 30-100 см; съцветието е гъсто покрито с до 50 цветове
многоцветни цветове; устната бяла до розова с пурпурни ресничести точки, прилича на рокличка, 
околоцветните лисчета са червени до тъмно-червено-кафяви в топлата гама; изцяло цвета изглежда като момиченце, от което идва името на английски;
Медицинско растение: включен е в списъка на медицинските растения;
Период на цъфтеж: април-юли;
Произход и разпространение: Европа, Северна Сфрика, Турция, Кавказ;
Пурпурен салеп (Orchis purpurea)


Снимка: Чепън, май, 2021г.
Източник:
  • https://orhidei.biodiversity.bg/
  • https://bgflora.net/
  • https://en.wikipedia.org/

събота, 24 април 2021 г.

Asphodeline lutea (Жълто асфоделине)

Asphodeline lutea (Жълто асфоделине)
Царството на Asphodeline lutea (Жълто асфоделине).

Снимка: Бесапарски възвишения, Родопи, Април 2021г.
Asphodeline lutea (Жълто асфоделине)


петък, 23 април 2021 г.

Маймунски салеп (Orchis simia)

Наименование на български: Маймунски салеп;
 Маймунски салеп (Orchis simia)


Наименование на латински: Orchis simia;
Наименование на английски: Monkey orchid;
Вид: многогодишно тревисто, Орхидея;
Размножаване: грудки;
Местообитание: пасища, поляни, храсталаци и открита гора, главно върху варовикови почви; 0-1800м надморска височина;
Описание: Приосновни листа бледо зелени; изправено цветоносно стъбло високо 20-45 см; сбито съцветие; многоцветни цветове, преобладаващо бял цвят, когато цвета е разцъфтял; устната в лилаво до розово, приличаща на ръце, крака и опашка, околоцветните лисчета и тичинките и втрешната украска приличат на усмивка и очички; изцяло цвета изглежда като маймунка; 
Първо разцъфтява най-големия цвят;
 Маймунски салеп (Orchis simia)

Медицинско растение: включен е в списъка на медицинските растения;
Период на цъфтеж: април-юни;
Произход и разпространение: Централна и Южна Европа, включително Южна Англия, Средиземно море, Русия, Мала Азия, Кавказ, Северен Ирак, Иран до Туркменистан и Северна Африка;
Снимка: Бесапарски възвишения, Родопи, април, 2021г.

неделя, 7 март 2021 г.

Златоцветен минзухар (Crocus chrysanthus)

Наименование на български: Златоцветен минзухар
Златоцветен минзухар (Crocus chrysanthus)


Наименование на латински: Crocus chrysanthus
Наименование на английски: golden crocus, snow crocus
Вид: многогодишно растение, луковично
Разпространение: слънчево, по поляни, с храсти или рядка гора; на надморска височина до 1800 м.
Описание: жълто-оранжев цвят, 6 венчелистчета, 3 тичинки, триделно оранжево близалце; 
много тънки почти игловидни листа зелени с бяла ивица в средата;
Размножаване: с луковици
Период на цъфтеж: февруари-април
Произход: Балканите и Турция;
Култивиране: Култивиран;
Снимка: Влахина планина, март, 2021г.
Източник:събота, 13 февруари 2021 г.

Жълт минзухар (Crocus flavus)

 Жълт минзухар (Crocus flavus) в района на градището над Дебръщица, февруари 2021.

Жълт минзухар (Crocus flavus)

Основна статия: Жълт минзухар (Crocus flavus)

сряда, 6 януари 2021 г.

Висока скрипка (Smilax excelsa)

Наименование на български: Висока
Висока скрипка (Smilax excelsa)

скрипка;
Наименование на латински: Smilax excelsa;
Наименование на английски: Catbriers, Greenbriers;
Вид: Лианов храст;
Местообитание: Влажни крайречни гори в южна България; на надморска височина 0 до 1000;
Описание: Дълго, 2-30м, катерливо неразклонено стъбло с последователни листа по него и шипче срещу листата; младите издънки развиват мустачки;
Листа закръглено сърцевидни, лъскави; Двудомно растение с мъжки и женски цветове в зелено;
Размножаване: семена;
Период на цъфтеж: юни-август
Разпространение: Черноморски регион на Турция;
Култивиране: Младите издънки се използват в кулинарията, защото съдържат много флавоноиди и антиоксиданти;
Снимка: Пловдив, район острова, януари 2021г
Източник:

неделя, 1 ноември 2020 г.

Езиколистна паламида (Cirsium ligulare)

Наименование на български: Езиколистна паламида
Езиколистна паламида (Cirsium ligulare)

Наименование на латински: Cirsium ligulare
Наименование на английски: Ligulate thistle;
Вид: Едногодишно или двугодишно тревисто растение;
Местообитание: Просеки в гори, букови гори, склон в елова гора; на надморска височина 0 до 1800;
Описание: Стъблото здраво, разклонено, мъхнато; Височина на растението 60-200 см; Листа разклонени, с бодли в края и по разклонениятя;
Цветовете са наситено тъмно розови до лилави, събрани в съцветие кошничка. Съцветието е срявнително голямо, обвивните листа на съцветието е силно бодливо. Растението прилича на магарешки бодил;
Размножаване: семена;
Период на цъфтеж: юни-ноември
Разпространение: средиземноморски регион;
Снимка: Милославска планина, октомври 2020г
Източник:
Езиколистна паламида (Cirsium ligulare)