събота, 7 май 2022 г.

Белевалия (Bellevalia sarmatica)


Наименование на латински: Белевалия

Наименование на латински: Bellevalia sarmatica (Bellevalia ciliata);
Наименование на английски: Cirillo (название на растенията от вида);
Вид: многогодишно тревисто растение, което образува луковици;
Размножаване: със семена;
Разпространение: каменисти, варовити местообитания, степни съобщества до 100 м надморска височина;
Описание: листа, излизащи от почвата, продълговати зелено-синкави, приличащи на листата на див зюмбюл; съцветие на стъбло 25 - 50 см височина; 
Цветове разположени последователно по стъблото в кръг, цветове тубовидно-камбанковидни с 6 венчелистчета, лилавиникави до кафеникави, в зависимост от степента на цъфтеж, прилича на нещо средно между див зюмбюл и мускари;
Произход и разпространение: Средиземноморие, Турция до Централна Азия;
Внимание: Статут критично застрашен в червената книга;
Култивиране: Има култивирани други видове от род Белевелия;
Период на цъфтеж: април - юни;
Снимка: Калиакра, май, 2022г.
Източник: 


Няма коментари:

Публикуване на коментар