събота, 8 юли 2023 г.

Пърчовка, змийско езиче (Himantoglossum caprinum)

Наименование на български: Пърчовка, змийско езиче ;
Пърчовка, змийско езиче (Himantoglossum caprinum)
Наименование на латински: Himantoglossum caprinum;
Наименование на английски: ;
Вид: едногодишно тревисто;
Размножаване: семена;
Местообитание: ;0-1200м надморска височина;
Описание: сиво-зелени листа, цветовете са рехаво разположени на дълга дръжка от 20 до 40 на брой; цветовете са розови до пурпурни, срещат се и бели форми; цветчетата са сравнително големи, устната, характерна за орхидеите е триделна със силно удължена средна част, която преди да се развие цвета е навита спираловидно, разделена на две, изглеждаща като език на змия; в източниците се споменава за неприятна миризма, от където е основното име на български, но повечето хора не забелязват такава;
Период на цъфтеж: май-юли
Внимание: растението е в списъка на червената книга със статус уязвим.
Снимка: Лозен планина, юли 2023
Източници:
https://en.wikipedia.org/
https://bgflora.net/
http://orchidaceae.bg/Няма коментари:

Публикуване на коментар